VAN EIGENAARS ADMINISTRATIE VERENIGINGEN

Professionaliteit, efficiëntie en transparantie

VAN EIGENAARS ADMINISTRATIE VERENIGINGEN

Professionaliteit, efficiëntie en transparantie

De aankoop van een woning in Spanje, die deel uitmaakt van een vereniging van eigenaars, veronderstelt een aantal normen en regels die rechtstreeks betrekking op ons hebben en die een speciale vorm van eigendom reguleren. Dit wordt horizontale eigendom genoemd.

De besluiten die door het bestuur worden genomen zijn bindend voor de eigenaren en zijn op hen van toepassing als lid van de vereniging van eigenaars. Iedere eigenaar dient daarom te weten wat zijn of haar verplichtingen en rechten zijn.

Ons kantoor beschikt over geregistreerde vastgoedbeheerders, advocaten en economen die op een professionele, efficiënte en transparante wijze de administratie van uw vereniging van eigenaars van u kunnen overnemen zodat alles goed functioneert. Wij leveren de volgende diensten:

BEHEER EN BEHOUD

  • Uitvoering van de overeenkomsten die door de Algemene Ledenvergadering zijn besloten.
  • Advies over en studies van efficiënt energiegebruik in de gemeenschappelijke zones, contracteren van nieuwe diensten en leveranciers of de vervanging hiervan, volgens de besluiten van de vereniging en met voorafgaande toestemming.
  • Beantwoorden van telefoongesprekken en meldingen van defecten en het nodige ondernemen om de situatie op te lossen, ofwel via de door het kantoor aanbevolen technische diensten ofwel door de technische diensten die de de vereniging van eigenaars uitkiest.
  • Behandeling van formaliteiten met de verzekeringsmaatschappij en afhandeling totdat de situatie geheel is opgelost.
  • Administratieve controle op bouwwerkzaamheden voor het behoud en algemeen onderhoud, door het in behandeling nemen van offertes van de verschillende leveranciers of technici.
BEHEER <br/>EN BEHOUD