VAN EIGENAARS ADMINISTRATIE VERENIGINGEN

Professionaliteit, efficiëntie en transparantie

VAN EIGENAARS ADMINISTRATIE VERENIGINGEN

Professionaliteit, efficiëntie en transparantie

De aankoop van een woning in Spanje, die deel uitmaakt van een vereniging van eigenaars, veronderstelt een aantal normen en regels die rechtstreeks betrekking op ons hebben en die een speciale vorm van eigendom reguleren. Dit wordt horizontale eigendom genoemd.

De besluiten die door het bestuur worden genomen zijn bindend voor de eigenaren en zijn op hen van toepassing als lid van de vereniging van eigenaars. Iedere eigenaar dient daarom te weten wat zijn of haar verplichtingen en rechten zijn.

Ons kantoor beschikt over geregistreerde vastgoedbeheerders, advocaten en economen die op een professionele, efficiënte en transparante wijze de administratie van uw vereniging van eigenaars van u kunnen overnemen zodat alles goed functioneert. Wij leveren de volgende diensten:

JURIDISCH

  • Oprichting van de vereniging van eigenaars, indien verplicht.
  • Opzet van de statuten en intern reglement, indien nodig.
  • Onbeperkte juridische bijstand aan de vereniging van eigenaars wat betreft appartementsrecht.
  • Behandeling en opslag van de gegevens van de vereniging van eigenaars volgens de normen vastgelegd in de wet bescherming persoonsgegevens.
  • Juridisch handelingen bij de vordering van schulden (kort geding).
  • Redactie van overeenkomsten bij de aannemen van diensten en leveranciers.
  • Juridische vertegenwoordiging van de vereniging van eigenaars bij burgerlijke rechtzaken en strafrechtzaken.
JURIDISCH