VAN EIGENAARS ADMINISTRATIE VERENIGINGEN

Professionaliteit, efficiëntie en transparantie

VAN EIGENAARS ADMINISTRATIE VERENIGINGEN

Professionaliteit, efficiëntie en transparantie

De aankoop van een woning in Spanje, die deel uitmaakt van een vereniging van eigenaars, veronderstelt een aantal normen en regels die rechtstreeks betrekking op ons hebben en die een speciale vorm van eigendom reguleren. Dit wordt horizontale eigendom genoemd.

De besluiten die door het bestuur worden genomen zijn bindend voor de eigenaren en zijn op hen van toepassing als lid van de vereniging van eigenaars. Iedere eigenaar dient daarom te weten wat zijn of haar verplichtingen en rechten zijn.

Ons kantoor beschikt over geregistreerde vastgoedbeheerders, advocaten en economen die op een professionele, efficiënte en transparante wijze de administratie van uw vereniging van eigenaars van u kunnen overnemen zodat alles goed functioneert. Wij leveren de volgende diensten:

ECONOMIE BOEKHOUDING

  • Opstellen jaarlijkse kostenbegroting
  • Boekhouding. Verrekening jaarlijkse kosten en inkomsten, vermelding van alle kosten en inkomsten per partij en saldo.
  • Beheer, verzending en betaling van facturen via automatische afschrijving van de bedragen die per vaststaande of nader bepaalde quota's door de vereniging van eigenaars zijn overeengekomen.
  • Vriendschappelijke controle, vordering en beheer van achterstallige betalingen in het kader van verschillende concepten.
  • Opstellen van contracten en loonstrookjes van het personeel dat werk uitvoert voor de vereniging van eigenaars.
  • Presentatie van de fiscale verplichtingen van de vereniging van eigenaars, indien van toepassing.
ECONOMIE <br/>BOEKHOUDING