VAN EIGENAARS ADMINISTRATIE VERENIGINGEN

Professionaliteit, efficiëntie en transparantie

VAN EIGENAARS ADMINISTRATIE VERENIGINGEN

Professionaliteit, efficiëntie en transparantie

De aankoop van een woning in Spanje, die deel uitmaakt van een vereniging van eigenaars, veronderstelt een aantal normen en regels die rechtstreeks betrekking op ons hebben en die een speciale vorm van eigendom reguleren. Dit wordt horizontale eigendom genoemd.

De besluiten die door het bestuur worden genomen zijn bindend voor de eigenaren en zijn op hen van toepassing als lid van de vereniging van eigenaars. Iedere eigenaar dient daarom te weten wat zijn of haar verplichtingen en rechten zijn.

Ons kantoor beschikt over geregistreerde vastgoedbeheerders, advocaten en economen die op een professionele, efficiënte en transparante wijze de administratie van uw vereniging van eigenaars van u kunnen overnemen zodat alles goed functioneert. Wij leveren de volgende diensten:

ADMINISTRATIE

  • Opstellen en versturen van uitnodigingen voor algemene en buitengewone vergaderingen van eigenaren.
  • Aanwezigheid bij algemene en buitengewone vergaderingen van eigenaren om de notulen op te maken en te ondertekenen.
  • Redactie van circulaires, brieven, geschriften, aanvragen, vermaningen, vermeldingen die opgesteld en verstuurd moeten worden.
  • Uitzending van schuldbekentenissen voor de bemiddeling in juridische procedures bij de vordering van schulden.
  • Het bezitten en actueel houden, zowel geautomatiseerd als op papier, van de gegevens van de leden van de vereniging van eigenaars en het registreren van adreswijzigingen voor het versturen van communicaties en wijzigingen van eigenaars van de appartementen of panden.
ADMINISTRATIE