hjem · Email: info@mnlegalfirm.com · Tel.: +34 968 041 750 / +34 968 031 664

           Private Area
FORVALTNING AV SAMEIER

Profesjonalitet , effektivitet og åpenhet

FORVALTNING AV SAMEIER

Profesjonalitet, effektivitet og åpenhet

Når man i vårt land erverver en bolig som er en del av et sameie, innebærer dette at man forplikter seg til å følge forskrifter og regler som angår oss direkte, og som regulerer den spesielle eiendomsformen som kalles sameie.

Beslutningene som fattes av Generalforsamlingen er bindende for medeierne og gjelder for dem siden de er en del av sameiet, og alle eiere bør være kjent med sine plikter og rettigheter.

Vårt team av registrerte eiendomsforvaltere, advokater og økonomer gir forvaltningen av ditt sameie den faglige tyngden, effektiviteten og åpenheten som er av avgjørende betydning for en skikkelig drift av sameiet. Våre virkeområder er følgende:

FORVALTNING OG VEDLIKEHOLD

  • Utføring av beslutningene fattet av Generalforsamlingen.
  • Rådgivning og utredning angående energieffektivitet i fellesområdene, samt inngåelse av nye tjenesteavtaler, eller bytte av disse, i henhold til vedtakene som Sameiet har fattet om dette, og etter fullmakt fra Sameiet.
  • Mottak av telefoner og varsler angående feil og skader, der man foretar det nødvendige for å løse situasjonen, enten gjennom leverandører av teknisk service anbefalt av vårt firma, eller gjennom de som Sameiet har utpekt som deres godkjente leverandører.
  • Behandling av skademeldinger overfor forsikringsselskapet, med kontinuerlig oppfølging inntil saken er endelig løst.
  • Forvaltningsmessig kontroll av byggearbeider og ordinære vedlikeholdsarbeider, med budsjettforvaltning i samarbeid med de ulike leverandører og fagfolk.
FORVALTNING <br/>OG VEDLIKEHOLD