hjem · Email: info@mnlegalfirm.com · Tel.: +34 968 041 750 / +34 968 031 664

           Private Area
FORVALTNING AV SAMEIER

Profesjonalitet , effektivitet og åpenhet

FORVALTNING AV SAMEIER

Profesjonalitet, effektivitet og åpenhet

Når man i vårt land erverver en bolig som er en del av et sameie, innebærer dette at man forplikter seg til å følge forskrifter og regler som angår oss direkte, og som regulerer den spesielle eiendomsformen som kalles sameie.

Beslutningene som fattes av Generalforsamlingen er bindende for medeierne og gjelder for dem siden de er en del av sameiet, og alle eiere bør være kjent med sine plikter og rettigheter.

Vårt team av registrerte eiendomsforvaltere, advokater og økonomer gir forvaltningen av ditt sameie den faglige tyngden, effektiviteten og åpenheten som er av avgjørende betydning for en skikkelig drift av sameiet. Våre virkeområder er følgende:

ØKONOMI OG REGNSKAP

  • Utarbeidelse av det årlige utgiftsbudsjettet.
  • Regnskapsføring. Årlig avslutning av regnskapet, med detaljbeskrivelse av alle utgifter og inntekter som er gruppert i poster og disses saldoer.
  • Fakturering, utstedelse og innkreving, via avtalegiro, av regningene for de ordinære og ekstraordinære fellesutgiftene som Sameiet har fastsatt.
  • Kontroll, inkassovarsel og utenomrettslig innkreving av ubetalte forfalte fellesutgifter av enhver art.
  • Utarbeidelse av arbeidsavtale og lønnsslipper for personalet som jobber for Sameiet.
  • Innlevering av skatteblanketter som Sameiet eventuelt kan være pliktig å levere inn.
ØKONOMI <br/>OG REGNSKAP