hjem · Email: info@mnlegalfirm.com · Tel.: +34 968 041 750 / +34 968 031 664

           Private Area
FORVALTNING AV SAMEIER

Profesjonalitet , effektivitet og åpenhet

FORVALTNING AV SAMEIER

Profesjonalitet, effektivitet og åpenhet

Når man i vårt land erverver en bolig som er en del av et sameie, innebærer dette at man forplikter seg til å følge forskrifter og regler som angår oss direkte, og som regulerer den spesielle eiendomsformen som kalles sameie.

Beslutningene som fattes av Generalforsamlingen er bindende for medeierne og gjelder for dem siden de er en del av sameiet, og alle eiere bør være kjent med sine plikter og rettigheter.

Vårt team av registrerte eiendomsforvaltere, advokater og økonomer gir forvaltningen av ditt sameie den faglige tyngden, effektiviteten og åpenheten som er av avgjørende betydning for en skikkelig drift av sameiet. Våre virkeområder er følgende:

ADMINISTRASJON

  • Utarbeidelse og utsending av innkallinger til Generalforsamlinger, både ordinære og ekstraordinære.
  • Fremmøte ved Ordinære og Ekstraordinære Generalforsamlinger, føre og signere møtereferatet i egenskap av sekretær.
  • Utarbeidelse og utsending av alle de forskrifter, brev, skriv, søknader, varsler eller kunngjøringer som er nødvendige.
  • Utstedelse av gjeldsbekreftelser for å innlede de rettssaker som er nødvendige for innkreving av gjeld.
  • Oppbevaring og oppdatering av register, både elektronisk og i papirs form, av eierne Sameiet, der man anfører endringer av postadresse for mottak av meddelelser og endringer av leilighetenes og lokalenes hjemmelshavere.
ADMINISTRASJON